Shomei Tomatsu
Oh Shinjuku series
1969

Shomei Tomatsu

Oh Shinjuku series

1969