Dmitri Baltermants 
Immediate attack
1941

Dmitri Baltermants

Immediate attack

1941